AdSysCo & Pro-Feel

Klantendag 2018

Dinsdag 3 april 2018

“Zorg en Welzijn 2020: een hele onderneming”

BLAUWE BANANEN:  een beeld van de AdSysCo & Pro-Feel klantendag 2018

Deze editie van de AdSysCo & Pro-Feel klantendag stond in het teken van de marketing. Het ging over de vraag dat als ik wil dat de meute naar links gaat, hoe ik ze dan ook naar links krijg. Of als ik kwetsbare ouderen langer op een waardige wijze thuis wil laten wonen, hoe ik dat voor elkaar krijg. Of als ik overlast van jongeren wil tegengaan, hoe ik dat dan voor elkaar kan krijgen.

Het antwoord op deze en andere vragen die binnen Zorg & Welzijn aan de orde zijn, vragen in toenemende mate marketing-inzichten en met name die uit de dienstenmarketing, het vakgebied van Wouter de Vries, een veelgevraagd spreker en deskundig docent aan de Vrije Universiteit, nu spreker op de klantendag 2018.

De vragen waar het om gaat duiden op behoeften (ouderen langer thuis, minder overlast, gevoel van zinvolheid ervaren, enzovoort) maar ook over de wijze waarop ík (lees: de zorg/welzijnsinstelling) in die behoefte kan voorzien. Ben ik één van de vele die dit kan of ben ik de meeste bijzondere, deskundigste, leukste, meest aansprekende die er is. Eigenlijk wil ik ook MIELE zijn, want “er is geen betere” en iedereen weet dat. Maar MIELE heeft het makkelijk, kun je zeggen, want je weet precies waar het over gaat: het is een wasmachine óf een koelkast óf een stofzuiger, helder en duidelijk. Maar ik ben een welzijnsinstelling die wast, koelt én stofzuigt, kortom vaak veel verschillende dingen doet. En dan stelt die De Vries in zijn inleiding de vraag “en waar bent u nu echt goed in?” Tsja, zeg het maar, hoor ik de zaal stil denken. “En als ú dat niet kan zeggen, hoe moet uw klant/gebruiker dat dan weten?“ prikkelt De Vries verder, “dan ben je net een banaan, een fantastisch product, met eén vreselijk nadeel: geen onderscheidend vermogen. Alle bananen lijken immers op hun buurman.” Dus adviseert De Vries ons op zoek te gaan naar onze “blauwe banaan”. Wat maakt mij nu bijzonder?

Welzijn Lochem is eigenlijk ook een organisatie die kan wassen, koelen én stofzuigen, maar volgt met haar opdrachtgevers, personeelsleden en andere stakeholders strikt de Kwaliteitscirkel van Deming. Zij excelleren daardoor in de wijze waarop het proces van  behoefte herkenning tot resultaatrealisatie wordt vorm gegeven. Dat is hun blauwe banaan.

Met MuziekMoment raak je gevoelige snaren bij mensen bij wie woorden verward of vergeten zijn. Hun benadering maakt de tongen los en vertelt herinneringen, een zelfs wetenschappelijk beproefde succesvolle interventie met aansprekende resultaten. Echt een blauwe banaan in uw producten- en dienstenportfolio.

Leef3.nu organiseert een keur aan voorzieningen waardoor mensen prettiger langer thuis kunnen wonen. De compositie van deze voorzieningen zijn onder andere ontleend aan de Participatiewaaier van Pro-Feel. Prijs en kwaliteit zijn belangrijke meetlatten net zoals het kaf van het koren scheiden. Het vergelijk met Trivago en Zoover is niet vergezocht, maar dan gericht op een ander thema. Leef3.nu borduurt voort op het vertrouwde concept van de ledenservice, maar dan in een 2018-jasje. Betrouwbaar Gidsen is hun blauwe banaan.

Deze klantendag ging over het ondernemen in het sociaal domein, dus over behoeften van je klanten, hetgeen je hen belooft te zullen doen, over hoe zij jouw dienst ervaren en of je hebt gebracht wat je hebt beloofd. Geen eenvoudige zaken, wel uiterst nuttig om over na te denken én daarmee iets te doen. Menigeen is geïnspireerd door de voorbeelden die passeerden en daarmee is een start gemaakt met het systematisch nadenken over “blauwe bananen” in Zorg & Welzijn.

Programma

12:30 uur  Ontvangst met koffie en thee

13:00 uur  Opening door de dagvoorzitter 
Elisabeth van den Hoogen, dagvoorzitter en debatleider.

13:15 uur  Dienstenmarketing
Wouter de Vries is een bekend spreker op het onderwerp Dienstenmarketing, en doceert dat onderwerp op de Vrije Universiteit.  Op een bijzondere en vrolijke manier laat hij u kennismaken met de betekenis van de 4 B’s voor het sociaal domein:  Behoefte (van uw klant); Belofte (waar staat u zelf voor); Beleving (hoe ervaart de klant het); en uiteindelijk Bewijs (welk bewijs heeft u gegenereerd aan het eind van het jaar).

14:15 uur  Pauze

14:45 uur  In drie parallelsessies kunt u kennismaken met concrete voorbeelden van ondernemerschap in het sociaal domein.

 1. Leef3.nu heeft in Amersfoort en omstreken haar rol gepakt om met een breed palet aan diensten ervoor te zorgen dat iedere burger zo lang mogelijk thuis kan blijven functioneren.
  Dit concept maakt innovatieve ontwikkelingen door en sluit aan bij de visie van AdSysCo en Pro-Feel
  om met “ondernemen in het sociaal domein” de burger in regie te zetten.
  Jan Jans en Dennis van Doesburg vertellen u er graag meer over!
 2. Ondernemen vanuit contact met de kracht van muziek : MuziekMoment 
  Ondernemerschap in muziek en contact als deeloplossing voor het betaalbaar houden van hoogkwalitatieve zorg en welzijn. Hoe werkt dat en hoe innoveer je daarin? Dat zijn de onderwerpen van de parallelsessie van stichting MuziekMoment. U maakt kennis met de ideeën van de twee ZZP-ers van MuziekMoment met passie voor muziek en voor het werken met ouderen. Zij laten u horen en ervaren hoe zij werken. 
 3. Stichting Welzijn Lochem is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visievorming tot uitvoering. 
  Bram Buiting, directeur Stichting Welzijn Lochem, gaat het vooral hebben over opdrachtgeverschap. 

16:15 uur  Afsluiting met dagvoorzitter en Piet de Groot van AdSysCo
Na de parallelsessies komen alle lijntjes vanuit de wetenschap en de praktijk bij elkaar om te komen tot “the lessons learned today”.

16:45 uur  Borrel
Dan is het tijd om met elkaar bij te praten, ervaringen te delen. Gevolgd door het traditionele AdSysCo-diner.

Sprekers

Elisabeth van den Hoogen

Elisabeth van den Hoogen is altijd wakker te maken voor een inhoudelijke bijeenkomst over een maatschappelijk thema. Ze leidt dan ook met veel plezier vele bijeenkomsten in het publiek domein. Het gemeentelijke en provinciaal beleid heeft daarbij haar speciale interesse. En in de afgelopen tijd gingen veel van haar opdrachten over thema’s in het sociaal domein. Zo is ze vaste dagvoorzitter bij de debatten van Binnenlands Bestuur en zijn Sociaal Werk Nederland en Movisie regelmatig terugkerende opdrachtgevers. Begin 2018 richt zij haar vizier vooral even op verkiezingsdebatten vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

Elisabeth is jurist en heeft zich na haar studie ontwikkeld tot journalist en werkte ze jarenlang als (politiek) verslaggever voor regionale omroepen en BNR Nieuwsradio. De laatste tijd bestaat haar journalistieke werk alleen nog uit het voorbereiden van de zorgdebatten voor BNR, die worden geleid door Harmke Pijpers en Tom van t Hek. De kennis die Elisabeth hiermee heeft opgedaan, komen haar goed van pas bij dagvoorzittersopdrachten in de gezondheidszorg.

 

Wouter de Vries

Een markante man! Dat is Wouter de Vries jr. zeker. Op zijn CV staan bijvoorbeeld beroepen als houthakker, kibboets vrijwilliger en straatveger. Niet voor een weekje, maar voor ongeveer 5 jaar is hij werkzaam geweest in deze beroepen.

 “In mijn twintiger jaren kon ik alleen maar denken in termen van vrijheid en blijheid. Een soort Born-to-run euforie. Veel gereisd, hard gewerkt en tussendoor een volstrekt oninteressante studie Economie gedaan. Dat leefde toen nog helemaal niet bij mij. Ik was gewoon rood, idealistisch en recalcitrant. Een mooie tijd”.​

Tegenwoordig is Wouter de Vries jr een veelvuldig gevraagd consultant/spreker. Daarnaast heeft hij een part-time dienstverband aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bij Windesheim Almere.
Sinds 1992 doceert hij het vak dienstenmanagement.

Zijn werk kenmerkt zich door “kritiek met een glimlach”. Hij durft te zeggen waar het op staat, maar ziet de lol van het leven zeker in. “Een geintje (op zijn Amsterdams) moet zeker kunnen!” Hij zet zijn gehoor met zijn interactieve manier van presenteren vaak op het verkeerde been. Hij snijdt thema’s aan die in bijna elke managementomgeving relevant zijn. De discussies zetten zich na zijn presentaties vaak voort.​

 

Ineke Winkel en Hilde Fescharek

MuziekMoment ontwikkelt maatwerk op het snijvlak van muziektherapie en welzijn: kleinschalige interventies in het leven van kwetsbare ouderen, waarbij contact en de wetenschappelijk bewezen kracht van muziek centraal staan. Een innoverend initiatief van MuziekMoment is daarnaast het trainen van personeel, vrijwilligers en mantelzorgers. Muziek, gecombineerd met o.a storytelling en beweging, zorgt voor meer levenskwaliteit, die zich uitbetaalt in meer (werk)plezier en een reductie van medicatie. Onze onderneming is een samenvoeging van twee krachten: lange muziektherapeutische ervaring, versterkt met een grote muzikale inventiviteit.”​

 

Jan Jans en Dennis van Doesburg

Leef3.nu is van oorsprong de ledenorganisatie van zorgorganisatie Beweging 3.0. Jan Jans en Dennis van Doesburg laten aan de hand van voorbeelden zien welke stappen nodig waren en zijn om Leef3.nu te transformeren van traditionele ledenorganisatie naar een innovatieve en klantgerichte organisatie. Leef3.nu richt zich met name op (kwetsbare) ouderen en mantelzorgers. In Nederland is Leef3.nu een uniek concept.

Maatschappelijke context
Het is fijn als mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Vanuit de overheid wordt langer thuis wonen dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd. Thuis wonen is echter niet voor iedereen een eigen keuze. De zorgzwaarte in verpleeghuizen neemt toe. Hierdoor komen ouderen minder snel in aanmerking voor een plekje. Daarnaast zijn veel financiële regelingen afgeschaft en moeten ouderen meer zelf betalen.

Particuliere diensten
Leef3.nu doet er alles aan om (kwetsbare) ouderen en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze bieden betrouwbare en goede dienstverlening voor een zo scherp mogelijke prijs. Dit kunnen losse diensten zijn, maar Leef3.nu biedt ook steeds vaker diensten in totaalpakketten aan, arrangementen geheten. Naast diensten als pedicure aan huis, klusjesmannen, personenalarmering en gezellige activiteiten biedt Leef3.nu arrangementen op het gebied van maaltijden en boodschappen, was, schoonmaak / huishoudelijke ondersteuning en vervangende mantelzorg. Bij het ontwikkelen van diensten en arrangementen zijn de wensen en behoeften van ouderen en mantelzorgers het uitgangspunt.

 

Bram Buiting

Bram Buiting (40) heeft jarenlang in het welzijnswerk ervaring opgedaan in het management en in de uitvoering. Daarnaast heeft hij als projectleider bij het Nederlands instituut sport en beweging gewerkt en als projectleider voor het Ministerie van binnenlandse zaken op het dossier stedelijke vernieuwing. Deze bijzondere C.V. maakt dat hij over verschillende domeinen heen verbindingen legt. 

De afgelopen 3 jaar is hij werkzaam als directeur van Stichting Welzijn Lochem. 

En hoe gaan we hier nu praktisch vorm aan geven?
De afgelopen jaren zijn de meest fantastische jaren voor het welzijnswerk geweest. Heel veel dure woorden en wijsheden verder kunnen we concluderen dat het allemaal in theorie heel mooi klinkt die transitie en transformatie, maar hoe geef je daar nu praktisch vorm aan. 4 jaar geleden begon Stichting Welzijn Lochem als fusie organisatie met een enorme achterstand aan de transformatie, maar nu lopen ze voorop. Door een pragmatische en projectmatige benadering laat Welzijn Lochem zien dat er juist in deze tijd plek is voor goed welzijnswerk. Het resultaat van deze aanpak: tevreden opdrachtgever, goed en blij personeel, duidelijkheid, zwarte cijfers en groei ipv de 50% voorspelde krimp. In de veel te korte workshop laat Bram Buiting in vogelvlucht zien hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. 

 

Locatie

 

In het groene hart van Utrecht ligt Fort de Batterijen, een bijzondere nieuwe evenementenlocatie op een historische plek. De ruige omgeving in combinatie met de karakteristieke gebouwen zorgt voor een mysterieuze sfeer.

Fort de Batterijen is goed bereikbaar vanuit alle delen van Nederland. U kunt gebruik maken van de ruim aanwezige parkeergelegenheid op en rondom het terrein. Indien gewenst kunt u gebruik maken van een pendelbusje vanaf NS Station Utrecht Centraal of Houten. Ook voor de terugweg!

Adres
Fort de Batterijen
Overeindseweg 25A
3439 LP Nieuwegein

Google maps

Fill out my online form.

klantendag 2016

In 2016 heeft onze jaarlijkse Klantendag plaatsgevonden op een mooie lente dag in Houten.

Marjo Brouns
Marjo Brouns van de Sprekende Mantelzorgers heeft in haar lezing een kijkje gegeven in haar leven als Mantelzorger voor haar man Mon.
Esther Kopmels
Tweede gastspreker Esther Kopmels, directeur-bestuurder van MEE Oost, is bedenker van Deelmee en vertelt over het ontstaan van Deelmee de online kenniscommunity, waar professionals in het sociaal domein kennis en expertise met elkaar delen. Wij hebben een sneak preview mogen zien van het nieuwe Deelmee. Deze wordt naar verwachting in de zomer van 2016 gelanceerd.

Sprekerscarrousel
De sessies van de gastsprekers werden voorafgegaan en gevolgd door steeds een onderwerp uit de ‘Sprekerscarrousel’ De verbindingen die hier gemaakt werden, herkenning en inspiratie gaven een mooie dynamiek in de zaal, dit alles onder leiding van Piet-Hein Peters.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

– Tine Hoofd over het project ‘In voor Zorg’
– Roland Melchior over het dienstenconcept op basis van Ledenservice
– Arthur Bouwmeester over informele inzet in Hardenberg
– Caroline van Gessel over het ‘Huis van de Buurt’
– Ellen Zomer over ‘Ondernemen in het Sociale Domein’

Linkedin foto’s
Tijdens het interactieve deel van de dag was er gelegenheid om een zakelijke foto te laten maken voor o.a. LinkedIn.
Reis door de tijd
In de expositie werd men meegenomen in een ‘reis door de tijd’. De ontwikkelingen binnen de sector en AdSysCo vanaf de begin jaren 90 tot 2020. Belangrijkste highlights van 2016 tot 2020: Kennisdelen, Digitale burgerkracht en Hulp in je Buurt.

Ondertussen werden er een hoop contacten gelegd, genetwerkt en gedeeld.
Volgend jaar zal de klantendag op dinsdag 4 april plaatsvinden!

logo-adSysco

Industrieweg 4d  |  2102 LH  Heemstede  |  tel: 023 5273377 – keuze 4  |  info@adsysco.nl